KOL TRADICINIS MUZIKAVIMAS GYVAS, ŽEMAITIJA TURĖS KUO DIDŽIUOTIS

rugpjūčio 7, 2019

Gal mėgdžiodamas gamtos dovanojamus garsus, gal dar kokių paskatų vedinas, senųjų laikų žmogus atrado garsus „išskiriančius“ daiktus, juos visaip jungė, judino, kol atsirado pirmieji instrumentai. Prasidėjo muzikos istorijos laikotarpis. Keitėsi, sudėtingėjo instrumentai, atsirado būdas ją užrašyti ir įrašyti, vystėsi pavienių muzikantų bei ansamblinio muzikavimo tradicija, kuri kiekviename regione turėjo savo specifiškumą, savitumą. Žemaitija išsiskyrė šios tradicijos senumu, ryškumu ir įvairove, palaikoma vyresniosios kartos muzikantų. Telšių r. savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio ,,ČIUČIURUKS“ vadovės Ritos Macijauskienės iniciatyva ši tradicija puoselėjama perduodant sukauptą patirtį, užfiksuotą repertuarą jaunajai kartai. Jos pastangomis atsirado žemaičių tradicinio etnomuzikavimo kūrybinės dirbtuvės ,,Kūmykštielis – 2019“, kuris jau devyntus metų yra tęstinis reiškinys puoselėjantis žemaičių regiono muzikines tradicijas, jų išskirtinumą kitų Lietuvos regionų fone. Vykdant projektą metų metus atsirado tradicinio grojimo mokyklos specifika: kūrybinėse dirbtuvėse mokoma groti smuiku, cimbolais, bandonija, ratukine ryla, pučiamaisiais instrumentais – tradiciniais šio krašto muzikavimo instrumentais.
2019 m. liepos 1-5 dienomis Plungės r., Platelių sen. Rūdaičių k., Vytauto Zaburo sodyboje vėl suskambo muzika, dainos, tradiciniai šokiai, vaikiškas klegesys. Penkias dienas intensyviose etnomuzikavimo kūrybinėse dirbtuvėse veikė tradicinio muzikavimo – smuiku, armonika, bandonija, koncertina, devynstygėmis kanklėmis, cimbolais, ratukine ryla, lumzdeliais, lūpinėmis armonikėlėmis, basedla – mokymų darbo grupės. Juos mokė nagingi ir talentingi meistrai, muzikologai, tautodailės kūrėjai iš visos Žemaitijos. Per šį netrumpą laikotarpį kiekvienas mokytojas sužinojo daugelio ,,savo mokinių“ stipriąsias ir silpnąsias puses, juos pagyrė ir papeikė, mokė betarpiško, atviro bendravimo ir bendradarbiavimo. Sunku įsivaizduoti, kas tokį vienijantį darbą dar galėtų atlikti… juolab, kad regionų kultūra – tikrasis nacionalinės kultūros saugojimo aruodas – viena iš profesionalams, pažįstamų sričių… valstybės pamatas, valstybės atsiradimo ir jos tęstinumo kūrimo idėja. Kiekviena diena – nauja patirtis, nauji kūrybiniai įspūdžiai. Vaikai ne tik muzikavo, bet daug smagių ir turiningų akimirkų praleido bendraamžių būryje pažindami vienas kitą, vakarais žaidžiant tradicinius lauko žaidimus, keliaujant smagiame žygyje, šokant naktišokiuose, kepant dešreles laužo liepsnoje, dainuojant, pasakojant, riedant namų ilgesio ašarai rado draugo petį.
Žemaitijos nacionalinio parko teritorija, kurioje kasmet muzikuoja ,,Kumykštielis“ dalyviai, labai organiška, susiliejantis su natūralia gamta, profesionalių kūrybinių dirbtuvių vadovų dėka mokymai iki šių dienų išliko gyvybingi, suteikiant galimybė daug didesnei vaikų grupei susipažinti su tradiciniu muzikavimu, kaskart keliant jų meistriškumą. Džiugu, kad šiais metais gausus mažųjų dalyvių skaičius sukvietė talentingų ,,mokinukų“, kurie sužibėjo grojant vienu ar kitu instrumentu, nuo jų neatsiliko ir folkloro ansamblio ,,ČIUČIURUKS“ jaunimėlis.
Svarbiausia šiandien susiburti, jaunimui pristatyti senąsias muzikavimo tradicijas, užtikrinti jų tęstinumą, būti kartu, nepaleisti šių kūrybinių dirbtuvių gyvavimo vadžių. Žemaičių tradicinio etnomuzikavimo kūrybinės dirbtuvės ,,Kūmykštielis – 2019“ – puiki priemonė išsaugoti žemaičių krašto muzikavimo tradicijas, ieškoti bendrumo kitų Lietuvos regionų kultūriniame palikime.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė.